Saving and restoring ESXi configuration, and fixing VMKCore coredump partition dump issues

Hi all. Today i had to reinstall some ESXi 5.5 hosts as we were upgrading to SSD disks, in order to have more performance on the Citrix environment we are hosting. Before i powered off the server, i saved the configuration to use for easy reconfiguration with the following command from powercli: Get-VMHostFirmware -VMHost xxx-hostname-xxx -BackupConfiguration…

Continue Reading

Citrix Receiver for Linux, SSL error 61

Citrix leverer af en eller anden grund ikke SSL certifikater fra de dominerende udbydere med i deres installation af receiver klienten. Det betyder at man får denne fejl når man forsøger at logge på f.eks. en VDI maskine: Løsningen er at kopiere det nødvendige certifikat fra udbyderen man bruger ind i cacerts mappen der ligger…

Continue Reading