Portable headless Linux box

I have a Raspberry Pi that I’m using in different environments. The easiest way to use the Pi is by just connecting power and network and use SSH, but when theres no screen, it’s not always easy to know the IP address of my Pi.

To make life easier for myself i have put the following lines in a start.sh script and added it to my crontab with the @reboot option. This will make crontab run this script every time the Pi has been rebooted (or shut down)

#!/bin/sh
sleep 30
echo “My IP is: $(ip addr | grep global | awk -F ‘ ‘ ‘{print $2}’)” | mail -s “Raspi reporting in…” someone@somewhere.org

The script will put in a 30 seconds delay to allow the Pi to pickup an address and then mail it for my mail address. Remember to make sure that your Pi is able to send mails, otherwise this will not work.

This will most likely ensure that i will get a mail with the IP address of my Pi, and I  am ready to login with SSH.

 

Installer MPEG-2 licens på Raspberry Pi

Raspberry Pi er lavet med henblik på at den skal kunne købes af alle, derfor er der sparet alle steder hvor det er muligt. En af de steder der er sparet er i CPU’ens mulighed for at decode visse codecs, istedet for bare at ligge en licens ind fra starten, der ville forhøje prisen for alle, har man valgt en model hvor man selv køber en licens, hvis man vil bruge raspberry pi som mediecenter og har brug forat afspille disse codecs.

For mit vedkommende gælder det primært de optagelser jeg laver med min mythtv server, de ligger tit i MPEG-2 format og dem kan jeg så ikke uden videre afspille på min OpenElec installation på raspberry pi.

Løsningen er at købe en licens her: http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/

Omregnet koster den ca. 25 dkr, det er lige til at overkomme, men hvordan får man den så installeret?

Inden man bestiller skal man lige hav fundet serienummeret på sin CPU, det gøres således:

SSH til din raspberry pi. På en Openelec er std. kodeord openelec, og brugernavnet er root. Fra windows kan man bruge Putty, på Linux kan man bruge terminalen og skriv:

ssh -l root ip-adresse-på-raspberry-pi

Når man er logget ind kører man kommandoen:

cat /proc/cpuinfo

Det ser sådan her ud:

root@stuen’s password:
##############################################
# OpenELEC – The living room PC for everyone #
# …… visit http://www.openelec.tv …… #
##############################################

OpenELEC (official) Version: 4.0.6
Stuen:~ # cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
model name    : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
Features    : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer    : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant    : 0x0
CPU part    : 0xb76
CPU revision    : 7

Hardware    : BCM2708
Revision    : 000f
Serial        : 0000000002529fb3
Stuen:~ #

Min raspberry hedder Stuen, bare for at undgå misforsatåelser 🙂

Når man har fået fat i serienummeret kan man bestille sin licens.

Efter et par dage dumper der en mail ind, med en specifik genereret kode der passer til din raspberry pi, nu skal den så installeres, det gøres som følger:

Log ind på din raspberry med ssh igen, i mappen /flash skal der være en config.txt fil, måske findes den allerede, ellers skal den laves. Men inden vi gør noget skal vi lige sikre os at vi kan skrive i /flash mappen, den er nemlig mounted “read only”, vi remounter den lige med “read write”. Gør dette fra root folderen (cd /)

mount /flash -o remount,rw

Nu kan vi skrive i mappen og enten editere den fil der allerede ligger der, eller lave en ny. Filen skal indeholde en linie med “decode_MPG2=den-kode-du-fiki-din-mail”

vi /flash config.txt

tryk på “i” for at skrive i filen

tryk :wq for at gemme (kolon efterfulgt af w og q write/quit)

Vi er en editor der kan virke lidt besværlig til at begynde med, men lær dig selv de mest basale kommandoer, den findes stort set på alle Unix/Linux systemer

Når du har gemt filen skriver du reboot i konsollen, systemet genstarter og du kan nu se MPEG2 filer 🙂