Saving and restoring ESXi configuration, and fixing VMKCore coredump partition dump issues

Hi all.
Today i had to reinstall some ESXi 5.5 hosts as we were upgrading to SSD disks, in order to have more performance on the Citrix environment we are hosting.

Before i powered off the server, i saved the configuration to use for easy reconfiguration with the following command from powercli:

Get-VMHostFirmware -VMHost xxx-hostname-xxx -BackupConfiguration -DestinationPath C:\HostBackups\

Now i got a xxx.tgz file containing the full configuration of the original ESXi host, ready for importing back when the reinstall is done.

When the server was installed on the new disks, i connected directly to the reinstalled server by its IP address,  put the server in maintenance mode and imported the configuration backup with these commands from powercli:

Set-VMHost -State Maintenance

 

Set-VMHostFirmware -VMHost xxx-hostname-xxx -Restore -SourcePath c:\HostBackups\xxx.tgz -HostUser user -HostPassword password

Because of the new disks i got an error regarding my vmkcore vmkdumpfile that was missing. I was able to list the partition table, which showed that i had two different dump partitions, but none of them were configured for use.
To get it fixed i had to unconfigure the existing coredump partition with this command from the ESXi shell:

esxcli system coredump partition set -u

And then reconfigure the partition with this command, also from the ESXi shell:

esxcli system coredump partition set –enable true –smart

This command will let the system choose which partition to use for the coredumps. The system will now use the choosen partition, no reboot needed.

Re-Volt, Wine, Multiplayer

My kids are beginning to play on their computers, and when one of them where invited to a socalled LAN-Party it woke up memories in my mind. I remembered how I used to play at LAN parties my self, and I remembered how simple it was to set up a game and play against each others. Todays gaming is all about joining public servers, creating accounts, and answering questions about this and that.

That made me think back on one of my favourite games from around 2000, Re-Volt. I searched the web and found that Re-Volt isn’t dead at all, fan communities are still alive, and theres even a small patch for the latest version that will support modern wide screens, easier multiplayer, etc. Check it out here: http://www.revoltrace.net/ where you will also be able to download the latest version and patch.

The kids are running Windows 7 and Windows 10 and we had no issues installing it, the installer will ask for the directplay module and download it when needed. In order to play multiplayer we had to allow some firewall ports to be used even though the firewall is disabled on the local network. When hosting a game I noticed that it’s using my public IP and not my private, thats probably why I had to allow additional ports to be used – 🙁

Now, lets get back to the actual point for my post. I am running Ubuntu Linux 14.04 on my laptop, and I thought I would be able to play Re-Volt using Wine. No problem at all, it installed just fine and worked like a charm, until I wanted to play multiplayer over the LAN. I got different erros depending if I wanted to host or join a game, but quickly I found out that on Linux I also needed the so-called directplay module, which is easily installed with winetricks that comes with the Wine installation on my system. After some googling I found out that all I needed to do was:

winetricks directplay

This command will install the directplay module and now the game is running smoothly with or without multiplayer. Wine documentation states to run “sh winetricks directplay” which will not work for the package-manager installed version.

Using Vim as editor in PowerShell

If you are used to using Vim or Vi as your editor, you might miss it when using powershell. Good news is, theres a way to get it. Download and install Vim for windows, create a profile.ps1 file in this path: (for me at least) c:\users\%username%\documents\WindowsPowerShell\ and type in the following:

$VIMPATH    = “C:\Program Files (x86)\Vim\vim74\vim.exe”

Set-Alias vi   $VIMPATH
Set-Alias vim  $VIMPATH

# for editing your PowerShell profile
Function Edit-Profile
{
vim $profile
}

# for editing your Vim settings
Function Edit-Vimrc
{
vim $home\_vimrc
}

Remember to change the $VIMPATH to your installation.

Now you have a fully functional vim from powershell.

/Kasper

Steam (and possible other) in 64 bit systems

Hi all.

I just tried to install Team Fortress 2 in Steam on my Ubuntu 15.04 64bit system, and I got this error message:

You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run: libc.so.6

I asked google, and I found an article suggesting to do this: apt-get install lib6* – this will install a hell of a lot of software that you probably don’t need.

So instead of just following the suggestion I did an apt-search libc6, and found this package: libc6-i386, I installed it, and now I was able to install Team Fortress 2 in steam.

/Kasper

Forbinde til en VM i KVM med virsh console

En nem måde at forbinde til en KVM VM er ved brug af kommandoen virsh console ‘vm-name’. Man forbinder direkte til konsollen, og på den måde er man uafhængig af netværk. Mon ikke de fleste har prøvet at rive sig selv i håret, når man opdager at man har lukket sig selv ude fra SSH.

Når man først er inde skal man jo også ud igen, hvis man er vant til at arbejde med SSH skriver man naturligt exit når man vil ud, men så ender man bare i login prompten, stadig på den samme maskine. Når man logger ind kommer et fint lille hint der fortæller at “Escape character is ^]”, og hvad betyder så det? Jo, det må være noget med “Ctrl+AltGr+9”, jeg kan afsløre med det samme at det virker ikke. På min maskine med dansk tastatur layout er det “Ctrl+5”, det er jo dejligt nemt, når man først har brugt ½-1 time på at finde ud af det 🙂

Alt i alt en nem og hurtig måde at logge ind på de enkelte virtuelle maskine og måske endnu vigtigere en god backup, hvis man har dummet sig med netværket.

Cyanogenmod MMS, data og telenor

Jeg har nu efterhånden, ad flere omgange kørt med Cyanogenmods ROM på min telefon i ret lang tid. Et af de problemer, jeg oftest er støt på ved skiftet, er understøttelsen af MMS, det har altid drillet.

Der findes en funktion der kan nulstille APN’erne, den søger på netværket og finder ud af hvad man skal bruge, problemet er bare at de ikke virker. På min telefon ender jeg op med APN’er til Belmore og Bibob begge med internet og MMS. Løsningen har for mig tidligere været at fjerne Bibob APN’erne og så har det virket.

Nu begyndte den så at drille igen forleden, fejlen viste sig ved at jeg igen ikke kunne sende MMS’er. Jeg tjekkede hurtigt APN’erne, men det var kun Telenors der var tilstede. Jeg brugte nulstillingsfunktionen og nu havde jeg igen både bibog og Telenor APN’er, jeg slettede dem til Bibob, men nu virkede hverken MMS’er eller dataforbindelse (3G) 🙁

Efter at have opgivet i den tro at det var 3G dækningen der var for dårlig i det sommerhusområde jeg befandt mig, kunne jeg konstatere ved hjemkomst at jeg stadig havde problemer.

Jeg tjekkede Telenors hjemmeside for at finde de korrekte oplysninger, og jeg fandt en guide der beskrev de oplysninger der skal til. Jeg tjekkede i forhold til de oplysninger den henter fra netværket og bemærkede at der på min telefon er en såkaldt MVNO-type og en MVNO-værdi hvor der i begge stod TELMORE både under internet og MMS’s opsætningen. Jeg prøvede lykken og slettede TELMORE alle 4 steder, og indenfor 1 sekund var jeg tilbage på 3G nettet og MMS’erne tikkede ind.

APN ConfigurationAPN Overview

Installer MPEG-2 licens på Raspberry Pi

Raspberry Pi er lavet med henblik på at den skal kunne købes af alle, derfor er der sparet alle steder hvor det er muligt. En af de steder der er sparet er i CPU’ens mulighed for at decode visse codecs, istedet for bare at ligge en licens ind fra starten, der ville forhøje prisen for alle, har man valgt en model hvor man selv køber en licens, hvis man vil bruge raspberry pi som mediecenter og har brug forat afspille disse codecs.

For mit vedkommende gælder det primært de optagelser jeg laver med min mythtv server, de ligger tit i MPEG-2 format og dem kan jeg så ikke uden videre afspille på min OpenElec installation på raspberry pi.

Løsningen er at købe en licens her: http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/

Omregnet koster den ca. 25 dkr, det er lige til at overkomme, men hvordan får man den så installeret?

Inden man bestiller skal man lige hav fundet serienummeret på sin CPU, det gøres således:

SSH til din raspberry pi. På en Openelec er std. kodeord openelec, og brugernavnet er root. Fra windows kan man bruge Putty, på Linux kan man bruge terminalen og skriv:

ssh -l root ip-adresse-på-raspberry-pi

Når man er logget ind kører man kommandoen:

cat /proc/cpuinfo

Det ser sådan her ud:

root@stuen’s password:
##############################################
# OpenELEC – The living room PC for everyone #
# …… visit http://www.openelec.tv …… #
##############################################

OpenELEC (official) Version: 4.0.6
Stuen:~ # cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
model name    : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
Features    : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer    : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant    : 0x0
CPU part    : 0xb76
CPU revision    : 7

Hardware    : BCM2708
Revision    : 000f
Serial        : 0000000002529fb3
Stuen:~ #

Min raspberry hedder Stuen, bare for at undgå misforsatåelser 🙂

Når man har fået fat i serienummeret kan man bestille sin licens.

Efter et par dage dumper der en mail ind, med en specifik genereret kode der passer til din raspberry pi, nu skal den så installeres, det gøres som følger:

Log ind på din raspberry med ssh igen, i mappen /flash skal der være en config.txt fil, måske findes den allerede, ellers skal den laves. Men inden vi gør noget skal vi lige sikre os at vi kan skrive i /flash mappen, den er nemlig mounted “read only”, vi remounter den lige med “read write”. Gør dette fra root folderen (cd /)

mount /flash -o remount,rw

Nu kan vi skrive i mappen og enten editere den fil der allerede ligger der, eller lave en ny. Filen skal indeholde en linie med “decode_MPG2=den-kode-du-fiki-din-mail”

vi /flash config.txt

tryk på “i” for at skrive i filen

tryk :wq for at gemme (kolon efterfulgt af w og q write/quit)

Vi er en editor der kan virke lidt besværlig til at begynde med, men lær dig selv de mest basale kommandoer, den findes stort set på alle Unix/Linux systemer

Når du har gemt filen skriver du reboot i konsollen, systemet genstarter og du kan nu se MPEG2 filer 🙂

EDNS på Technicolor TG799VN V2

I dag skiftede jeg Internet udbyder fra Telenor til Telia, begge kører med en Technicolor router, men med forskellige versioner. Den nye fra Telia er en technicolor TG799VN V2. Selve skiftet gik faktisk super nemt og det hele var oppe at køre efter ca. 30 minutter – men der var altså lige et lille problem med hastigheden

Jeg kører mit eget hjemmenetværk og bl.a. også en bind DNS server, hvor jeg bruger googles servere som forwarders. Jeg havde fine målinger på speedtest.net, men jeg kunne se at den var meget langt tid om at slå navnene op, hvis det overhovedet lykkedes. Et opslag mod dr.dk med dig/host svarerede meget langsomt, ofte slet ikke.

Jeg ændrede mine forward adresser til telieas egne, men lige lidt hjalp det 🙁

Til sidst begyndte jeg at se på logfiler i min dns servers syslog, og her fandt jeg problemet. Loggen havde masser af disse linier:

named[4505]: success resolving ‘www.dr.dk/A‘ (in ‘dr.dk‘?) after reducing the advertised EDNS UDP packet size to 512 octets

Ydermere kunne jeg se at min Technicolor havde over 60.000 i count på “udp_rate_limiting” i IDS funktionen.

Google ledte mig frem til denne Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Extension_mechanisms_for_DNS#Issues

Routeren havde altså et problem med Exentension mechanism for DNS som er en udvidelse af DNS protokolen der gør at man kan sende mere end 512 bytes pr. frame og som bl.a. er nødvendigt for at køre DNSSec.

Jeg har ikke tidligere haft problemer med dette, selvom jeg snart har haft en del forskellige routere i mit setup.

Jeg kontaktede Telia med mine observationer og aftalte med hotlinen at jeg sendte en mail med beskrivelse, så de havde noget at gå videre med. Vi aftalte også at vi lige kunne prøve at opgradere firmwaren, den flinke mand mente dog ikke at det ville virke – men det gjorde det 🙂

Så nu kører min Technicolor TG799VN V2 med firmware version 10.5.1.Q og lider ikke af manglende understøttelse for EDNS mere.