Saving and restoring ESXi configuration, and fixing VMKCore coredump partition dump issues

Hi all. Today i had to reinstall some ESXi 5.5 hosts as we were upgrading to SSD disks, in order to have more performance on the Citrix environment we are hosting. Before i powered off the server, i saved the configuration to use for easy reconfiguration with the following command from powercli: Get-VMHostFirmware -VMHost xxx-hostname-xxx -BackupConfiguration…

Continue Reading

Cyanogenmod MMS, data og telenor

Jeg har nu efterhånden, ad flere omgange kørt med Cyanogenmods ROM på min telefon i ret lang tid. Et af de problemer, jeg oftest er støt på ved skiftet, er understøttelsen af MMS, det har altid drillet. Der findes en funktion der kan nulstille APN’erne, den søger på netværket og finder ud af hvad man…

Continue Reading