Add new virtualportgroup to vSwitch on multiple VMHosts with Powercli

If you dont have dvSwitches (Distributed vSwitches) in your vSphere cluster, or dont even have a cluster, you may have to add new portgroups manually, depending on the number of VMHosts this can be a pretty cumbersome task.

Luckily, we can use powercli to automate the task. In the following example i will use the -location parameter to define my tagets in the variable $hosts

Lets go ahead and define the VMhosts we want to target:

$hosts=get-vmhost -location “location”

Then, we create the new portgroup for every VMhost in the location by using a foreach loop:

foreach ($vmhost in $hosts) {Get-VMHost $vmhost | Get-VirtualSwitch -name “vSwitch0” | New-VirtualPortGroup -VLanId “10” -Name “Name”}

This will create a new VirtualPortGroup with VLAN ID 10 named “Name” on vSwitch0 on all the VMHosts in the specified location.

Remove the port again by doing this:

foreach ($vmhost in $hosts) {Get-VMHost $vmhost | Get-VirtualSwitch -name “vSwitch0” | Get-VirtualPortGroup -Name “Name” | Remove-VirtualPortGroup -Confirm:$false}

Remember that -Confirm:$false will remove the port without confirmation! Make sure you have the right targets in the $hosts variable!!!

Eksportere VM’er fra VMware workstation til ESXi

En god ting ved virtualisering er at alle kan “lege” med deres eget setup lokalt på deres egen maskine, når alt så er som det skal være, vil man måske gerne have flyttet sin maskine over i et rigtigt produktionsmiljø, men hvordan gør man lige det?

VM’en skal i Workstation eksporteres som en OVF fil, det gøres sådan her:

File -> Export to OVF

Selve processen i at eksporere kan tage et stykke tid alt afhængig af størelsen på diskene.

Når VM’en er eksporeret skal den importeres i ESXi, det gøres sådan her:

File -> Deploy OVF template -> Deploy from a file or URL

Find din OVF fil, start processen.

Det var det 🙂

Update!

Hvis VMX Hardware versionen er nyere på din VMware workstation end på din ESXi installation, kan du ikke umiddelbart importere din VM. Dette kan fixes ved at rette i ovf filen der nogenlunde svarer til vmx filen i en normal installation. Åben ovf filen og led efter en linie ala denne:

<vssd:VirtualSystemType>vmx-09</vssd:VirtualSystemType>

Her skifter du nummeret ud med det der passer til din hardware version, f.eks.:

<vssd:VirtualSystemType>vmx-07</vssd:VirtualSystemType>

Når dette er gjort skal vi have lavet en ny checksum på ovf filen. Checksummen findes i mf filen og skal stemme overens med virkeligheden, ellers kan man ikke importere. Du kan f.eks. generere en ny checksum med fciv ved at køre denne kommando:

fciv.exe -sha1 vmfilename.ovf

Den nye checksum nøgle erstattes med den eksisterende i .mf filen, nu er du klar til at importere din VM.