Stop Windows processes remotely

Some customer called saying that they couldn’t log in to a certain Windows box. vMware told me the VM was using 100% CPU, and it was to busy doing something to let users log in.
Powershell saved the day (or at least saved the VM from beeing reset)
To find the process running wild I used the invoke-command cmdlet, like this:

invoke-command -scriptblok(get-process | sort-property CPU -Descending | select -first 10) -computername “Windows Hostname” | ft -autosize

This gave me a nice list of processes with the one we should focus on in the top. Now all i needed to do was:

invoke-command -scriptblok(stop-process -Id “pid”) -computername “Windows Hostname”

The process was stopped, and CPU usage fell to 0-2% allowing application people to login and investigate what happened.

Test network connection with powershell

Sometimes you need to test the network connection for a range of IP addresses. Normally I would use ping from a commandline, but it could be a hugh task to test more than 20-30 addresses.
Utilizing a bit of powershell and the test-connection command will help us overcome the task in an easy way:

1..100 | %{write-host -nonewline "Testing 10.0.0.$_ : "; Test-Connection 10.0.0.$_ -quiet -Count 1}

The above one-liner will test the connection to all hosts in a range from 10.0.0.1 to 10.0.0.100 and giva a False or True status.
Remember that % is a short way of using the foreach loop, so you could use “foreach” instead of %.

Using Vim as editor in PowerShell

If you are used to using Vim or Vi as your editor, you might miss it when using powershell. Good news is, theres a way to get it. Download and install Vim for windows, create a profile.ps1 file in this path: (for me at least) c:\users\%username%\documents\WindowsPowerShell\ and type in the following:

$VIMPATH    = “C:\Program Files (x86)\Vim\vim74\vim.exe”

Set-Alias vi   $VIMPATH
Set-Alias vim  $VIMPATH

# for editing your PowerShell profile
Function Edit-Profile
{
vim $profile
}

# for editing your Vim settings
Function Edit-Vimrc
{
vim $home\_vimrc
}

Remember to change the $VIMPATH to your installation.

Now you have a fully functional vim from powershell.

/Kasper

Installer MPEG-2 licens på Raspberry Pi

Raspberry Pi er lavet med henblik på at den skal kunne købes af alle, derfor er der sparet alle steder hvor det er muligt. En af de steder der er sparet er i CPU’ens mulighed for at decode visse codecs, istedet for bare at ligge en licens ind fra starten, der ville forhøje prisen for alle, har man valgt en model hvor man selv køber en licens, hvis man vil bruge raspberry pi som mediecenter og har brug forat afspille disse codecs.

For mit vedkommende gælder det primært de optagelser jeg laver med min mythtv server, de ligger tit i MPEG-2 format og dem kan jeg så ikke uden videre afspille på min OpenElec installation på raspberry pi.

Løsningen er at købe en licens her: http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/

Omregnet koster den ca. 25 dkr, det er lige til at overkomme, men hvordan får man den så installeret?

Inden man bestiller skal man lige hav fundet serienummeret på sin CPU, det gøres således:

SSH til din raspberry pi. På en Openelec er std. kodeord openelec, og brugernavnet er root. Fra windows kan man bruge Putty, på Linux kan man bruge terminalen og skriv:

ssh -l root ip-adresse-på-raspberry-pi

Når man er logget ind kører man kommandoen:

cat /proc/cpuinfo

Det ser sådan her ud:

root@stuen’s password:
##############################################
# OpenELEC – The living room PC for everyone #
# …… visit http://www.openelec.tv …… #
##############################################

OpenELEC (official) Version: 4.0.6
Stuen:~ # cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
model name    : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
Features    : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer    : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant    : 0x0
CPU part    : 0xb76
CPU revision    : 7

Hardware    : BCM2708
Revision    : 000f
Serial        : 0000000002529fb3
Stuen:~ #

Min raspberry hedder Stuen, bare for at undgå misforsatåelser 🙂

Når man har fået fat i serienummeret kan man bestille sin licens.

Efter et par dage dumper der en mail ind, med en specifik genereret kode der passer til din raspberry pi, nu skal den så installeres, det gøres som følger:

Log ind på din raspberry med ssh igen, i mappen /flash skal der være en config.txt fil, måske findes den allerede, ellers skal den laves. Men inden vi gør noget skal vi lige sikre os at vi kan skrive i /flash mappen, den er nemlig mounted “read only”, vi remounter den lige med “read write”. Gør dette fra root folderen (cd /)

mount /flash -o remount,rw

Nu kan vi skrive i mappen og enten editere den fil der allerede ligger der, eller lave en ny. Filen skal indeholde en linie med “decode_MPG2=den-kode-du-fiki-din-mail”

vi /flash config.txt

tryk på “i” for at skrive i filen

tryk :wq for at gemme (kolon efterfulgt af w og q write/quit)

Vi er en editor der kan virke lidt besværlig til at begynde med, men lær dig selv de mest basale kommandoer, den findes stort set på alle Unix/Linux systemer

Når du har gemt filen skriver du reboot i konsollen, systemet genstarter og du kan nu se MPEG2 filer 🙂

Forlænge windows prøve periode.

Ofte kan man have brug for at teste et eller andet i et givent OS, det kune f.eks. være Windows 7 embedded standard (det er ihvertfald det jeg skal teste)

Som standard er der en 30 dages prøvepriode, når den er udløbet begynder computeren bl.a. selv at reboote hver anden time for ligesom at gøre opmærksom på at prøve perioden er udløbet.

Den periode kunne være rar at forlænge, og det kan man også med følgende fremgangsmåde:

Skiv “cmd” i search boksen i start menuen. Nu kan man højreklikke på programmet cmd.exe øverst i listen og vælge “kør som administrator”

Når kommando prompten er fremme skriver man følgende:

slmgr -rearm

Du vil nu blive bedt om at genstarte computeren, og der skulle nu gerne være 30 nye dage til at teste i.

Ovenstående procedure kan gennemføres 3 gange og man kan altså i alt få 120 dage til at teste i