HTTP proxy fra din shell.

Hvordan får man internet forbindelse gennem en shell når man befinder sig bag en HTTP proxy? Den hurtige måde er et lave en “export” af http_proxy variablen. Det ser nogenlunde sådan her ud: export http_proxy=”http://proxyadresse:port” Nu kan man kontrollere om det virker ved at skrive export i shellen, det skulle gerne give en liste med…

Continue Reading

apt-get gennem HTTP proxy

For at få apt-get til at køre bag en HTTP proxy er det ikke nok at lave en export af http_proxy variablen. Der skal laves en apt.conf fil (hvis den ikke allerede eksisterer) i /etc/apt/ biblioteket. Filen skal have en linie med følgende syntax: Acquire::http::Proxy “http://proxyadresse:port”; Nu skulle du gerne kunne installere og opdatere dine…

Continue Reading